Sopimusehdot ja kuntosalin pelisäännöt

Sopimusehdot ja kunto­salin peli­säännöt

SOPIMUSEHDOT:

 1. Fit Seinäjoella sopimus on toistaiseksi voimassaoleva, joten emme vaadi asiakkailtamme pitkää sitoutumista. Voit olla asiakkaanamme esim. 4 kuukautta ja irtisanoa sopimuksesi ilman lisäkuluja. Yhden kalenterikuukauden irtisanomisajan mukaan asiakkuus päättyy irtisanoutumisesta seuraavan kuukauden loppuun. Meillä et myöskään maksa vuosittaista palvelumaksua.
 2. Alle kuukauden mittaisista sairastapauksista ei hyvitetä jälkikäteen kuntosali/ ryhmäliikuntamaksuja. Myöskään käyttämättä jättäminen ei oikeuta hyvityksiin, eikä sitä katsota irtisanoutumiseksi tai tauoksi.  Jäsenyyden voi tauottaa kerrallaan yhden laskutuskauden ajaksi asiakkaalle viimeksi lähteneen laskun jälkeen. Taukoa voi jatkaa maksimissaan 3 laskutusjaksoa eli 12 viikkoa vuodessa. Tauottamalla jäsenyyden varmistat saman jäsenyyshinnan itsellesi palatessasi. Tietyissä erikoistapauksissa, kuten esim. pitkäaikaisen sairauden (yli kuukauden), raskauden tai armeijan johdosta voidaan määräaikainen sopimus keskeyttää määräajaksi (keskeytyksen maksimipituus on 12kk). Edellämainituissa keskeytystapauksissa on esitettävä kirjallinen todiste.
 3. Tauotukset hoidetaan sähköpostitse seinajoki@ole.fit, mutta jokainen jäsensopimuksen irtisanominen tulee tehdä vastaanotossa aukioloaikana täyttämällä irtisanomiskaavake. Tauotustapauksessa asiakas laittaa sähköpostin liitteeksi kohdassa 2. mainitun kirjallisen todisteen. Irtisanoutuminen tai jäsenyyden tauottaminen astuu voimaan vasta, kun sopimuksen ehdot, irtisanoutumisaika, laskutus/avoimet laskut ja muut asiaan mahdollisesti liittyvät seikat on läpikäyty ja hyväksytty sekä avainkortti palautettu.  Asiakkaan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä. Laskun maksamatta jättäminen ei ole yhtä kuin irtisanoutuminen vaan irtisanoutuminen tulee tehdä kuten yllä on kerrottu. Tauolla olevaa jäsenyyttä tai suoraan tauolta jäsenyyttä ei voida irtisanoa. Asiakkuuden tulee olla aktiivinen ja laskut maksettu ennen irtisanoutumista, jolloin noudatetaan kaikissa tapauksissa normaalia yhden kalenterikuukaden irtisanomisaikaa. Myöskään tarjousaikana jäsenyyttä ei voi irtisanoa.
 4. Kuntokeskusasiakkaalla on oikeus vastikkeetta tuoda ystävä vieraaksi salille. Vieraan tulee aina täyttää klubin vieraskortti. Saman vieraan voi tuoda salille vastikkeetta yhden kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen hinnan. Asiakas on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa klubin sääntöjä. Mikäli asiakas tuo salille ulkopuolisen henkilön, eikä sille ole lupaa (= henkilökunnan hyväksymä täytetty vieraskortti), peritään jäseneltä kutakin tällaista luvattomasti tuotua henkilökäyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna viidellä. Mikäli vastaava sääntörikkomus toistuu, voidaan asiakkaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin.
 5. Avainkortti on henkilökohtainen. Alle 18 vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa aina huoltaja, joka on vastuussa huollettavan maksuista ja siitä, että huollettava käyttäytyy salilla asiallisesti noudattaen jäsensopimuksen ehtoja ja sääntöjä. Avainkortti on oltava aina mukana tultaessa klubille. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava salin henkilökunnalle. Mikäli avainkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu keskukselle kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna viidellä. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
 6. Kuntokeskus on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.
 7. Maksujen viivästyessä on salilla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään maksaa asiakas kohtuulliset perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin jäsenelle tästä kirjallisesti ilmoittamalla. Asiakkaalla on oikeus olla vastaanottamatta liittymislahjoja.
 8. Yrityssopimustapauksissa sopijaosapuolet ovat Fit Kuntokeskus ja jäsen yksityishenkilönä. Yritys korvaa jäsenen harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli jäsen eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen on jäsen viimekädessä vastuussa maksusuorituksista.
 9. Ennakkoilmoituksena suoraveloituksesta toimii tämä sopimus johon on merkitty kausittaisen veloituksen euromäärä. Asiakas voi pyytää keskukselta vuosittain listan, jossa on merkitty koko kalenterivuoden suoraveloituspäivät.
 10. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Kuntoklubin tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme sekä on nähtävissä kuntoklubilla pyydettäessä.

KUNTOSALIN SÄÄNNÖT

 1. Asiakkailta odotetaan Kuntokeskuksessa ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviä tapoja. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu klubilla on hyvien tapojen vastaista. Mikäli asiakas rikkoo tämän kohdan sääntöjä tai käyttäytyy muutoin salin hengen vastaisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
 2. Kuntokeskusta käytetään myös esittelytilana yritystilaisuuksissa ja mahdollisesti mainoskuvauksissa, jolloin sali voi olla hetkellisesti suljettuna. Näistä ja muista erikoistapauksista ilmoitetaan ilmoitustaululla hyvissä ajoin. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä jäsen näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.
 3. Asiakas on vastuussa siitä, että Kuntokeskuksen tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Klubi sitoutuu pitämään laitteet asianmukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla omalla vastuulla.
 4. Asiakkaan on harjoitellessaan käytettävä puhtaita sisäjalkineita tai oltava sukkasillaan. Ulkojalkineiden käyttö Kuntoklubilla on ehdottomasti kielletty.
 5. Kuntokeskus tarjoaa lukittavat säilytyslokerot harjoittelunaikaiseen käyttöön. Jäsen käyttää kyseisiä lokeroita tavaroidensa säilytykseen. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä eikä klubi vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai -kaappeihin yön yli ei ole sallittua.
 6. Tupakointi ei ole sallittua missään Kuntokeskuksen tiloissa. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen klubin alueelle tai aktiviteetteihin on kielletty. Lasten (alle 15 v.) tuominen klubin liikuntatiloihin on kielletty ilman erillistä kirjallista lupaa. Yhteystietojen muutokset tulee heti ilmoittaa klubin henkilökunnalle.
 7. Asiakas on oikeutettu osallistumaan kaikkiin ilmaisiin ja maksulisiin salitapahtumiin.
 8. Mikäli Kuntokeskuksen siisteydestä, palvelusta tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi kuntokeskuksen johdolle.
 9. Kuntokeskuksella on yrittäjän vastuuvakuutus. Kuntoklubin vakuutukset eivät kata salin tapahtumia, jotka toteutetaan salin ulkopuolella.
 10. Kuntoklubin omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingon korvauksen lisäksi voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
 11. Jäsen sitoutuu leimaamaan avainkorttinsa aina klubille tullessaan ulkopuolella olevaan kortinlukijaan.
 12. Kuntokeskuksella on toisinaan siivous-/ remontointiaikoja. Silloin aukiolo-/ harjoitteluaika voi poiketa normaalista. Näistä ajoista tiedotetaan keskuksen ilmoitustauluilla. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä jäsen näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.
 13. Kuntokeskus varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan jäsenille 2 kuukautta ennen muutosta. Mikäli jäsenen etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi jäsen irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin 1 kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu salin ilmoitustaululla tai muuten paikassa, joissa muutoksen käsittämistä asioista tavanomaisesti ilmoitetaan. Mikäli jäsen ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.
 14. Tervetuloa Fit-Kuntokeskuksen asiakkaaksi. Onnittelut hyvästä valinnastasi!