Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tieto­suoja­seloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tieto­suoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tieto­suojaseloste

Laadittu 28.3.2019
Päivitetty 17.2.2021

1. Rekisterinpitäjä

Fit Sjk Oy (2842101-8)

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Josefiina Joensuu
04578731870
seinajoki@ole.fit

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Fit Seinäjoen asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi ja viestintä.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: yritys, kontaktihenkilön nimi, henkilötunnus, asema yrityksessä, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot sekä tietoa asiakkuudesta.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri on koostettu Fit Seinäjoen asiakastiedoista, yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä tai henkilö on itse luovuttanut tietonsa Fit Seinäjoen käyttöön.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja edelleen kolmansille osapuolille, paitsi viranomaisten niin edellyttäessä.

8. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Jokaisella on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä kieltää henkilörekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainonnassa.

Kaikissa tietosuojaa tai henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Fit Seinäjokeen (seinajoki@ole.fit)

9. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti. Henkilötietoja ei arkistoida.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei voi käyttää kuin Fit Seinäjoen henkilökunta. Fit Seinäjoen tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.